Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  TULIPUNKTIS  HARIDUS JA SUGU  MEHED VÕRDSE PALGA EEST


·20.01.2016  Konverents "SIHT" 5. veebruaril 2016
·06.01.2016  ENÜ volitatud esindajate koosolek 13. jaanuaril
·24.12.2015  Pühadetervitus

» Uudiste arhiiv


Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöö vorm, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Ümarlaud tunnustab oma tegevuses võrdväärselt kõiki naiste ühendusi sõltumata nende juriidilisest staatusest ja teeb koostööd kõigi aktiivsete naistega, kes soovivad ühiskonnaelus kaasa rääkida.

Ümarlaud järgib ÜRO IV Naiste Maailmakonverentsi  Pekingi platvormis püstitatud eesmärke naiste õiguste tagamisel ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse saavutamisel ning Euroopa Nõukogu,  Euroopa Liidu  ja EWL (European Women’s Lobby) eesmärke ja põhimõtteid.

Loe lähemalt »