Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  TULIPUNKTIS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW


·20.02.2017  Aeg asuda sõnadelt tegudele. Istanbuli konventsiooni rakendamisest Eestis
·24.12.2016  Rahulikku jõuluaega ja õnne uuel aastal!
·27.11.2016  ENÜ Valge Lindi auhinna said naiste tugikeskused, mida võib oodata hääbumine

» Uudiste arhiiv


Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöö vorm, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Ümarlaud tunnustab oma tegevuses võrdväärselt kõiki naiste ühendusi sõltumata nende juriidilisest staatusest ja teeb koostööd kõigi aktiivsete naistega, kes soovivad ühiskonnaelus kaasa rääkida.

Ümarlaud järgib ÜRO IV Naiste Maailmakonverentsi  Pekingi platvormis püstitatud eesmärke naiste õiguste tagamisel ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse saavutamisel ning Euroopa Nõukogu,  Euroopa Liidu  ja EWL (European Women’s Lobby) eesmärke ja põhimõtteid.

Loe lähemalt »