Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) sündis 2003. aasta soojal augustipäeval valge roosi linnas Viljandis, kus 16.augustil kirjutasid ENÜ koostööleppele alla 20 naisorganisatsiooni.

2007. aasta alguses on ENÜ koostööleppega ühinenud 54 naisteühendust, sealhulgas 14 naisteühenduste ümarlauda. Kokku ühendab ENÜ otse ja läbi piirkondlike ümarlaudade üle 170 naisorganisatsiooni.

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua tegevus

Eesti naised on ühinenud, et et üheskoos otsida lahendusi naiste probleemidele. Naistevastane vägivald, palgatasemete erinevused võrreldes meestega,  meeste vähene osalus ja tugi laste kasvatamisel, naiste vähene esindatus tähtsate otsuste langetamisel - naiste mured ja vajadused on väga paljuski sarnased kõikjal Euroopas. Muutes elu inimväärsemaks Eestis, mõjutab see ühtlasi kogu Euroopat ja vastupidi.

 

ENÜ algatab ümarlauda kuuluvate organisatsioonide kaudu projekte, toetus- ja protestiaktisoone, mis on suunatud naiste õiguste tagamisele, vähemusgruppide naiste õiguste kaitsmisele ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse edendamiseks.

 

ENÜ toetab väljastpoolt oma liikmeskonda tulevaid algatusi, mis langevad kokku meie eesmärkidega, olenemata sellest, kas need algatused on tulnud teistest riikidest või teistest organisatsioonidest, mis ei ole Eesti Naisteühenduste Ümarlaua liikmed.

 

ENÜ püüab reageerida kiiresti ja paindlikult uutele probleemidele, mis naiste õiguste tagamisel ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse edendamisel ühiskonnas aktuaalsuse omandavad.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua juhtimine

Iga ümarlaua osapoolt esindab ümarlauas üks volitatud isik.  Volikirjal  peab olema märgitud volituste aeg.

 

Ümarlaud nimetab osapoolte volitatud isikute hulgast  eesistuja ja tema kaks asetäitjat üheks aastaks. Eesistuja valmistab ette ja juhatab ümarlaua koosolekuid, informeerib avalikkust ümarlaua otsustest ja jälgib ümarlaua otsuste täitmist.

 

Ümarlaua tegevuse jooksvaks koordineerimiseks, otsuste ja avalduste ettevalmistamiseks ja eesistuja abistamiseks ümarlaua koosolekute ettevalmistamisel moodustatakse ümarlaua eestseisus.

 

Eestseisusesse kuuluvad eesistuja, tema asetäitjad, peasekretär, ümarlaua esindaja EWL juhatuses ja tema asetäitja, tegutsevate töörühmade juhid.

 

Ümarlaua töö järjepidevuse tagamiseks ja tehniliseks teenindamiseks ning sidepidamiseks rahvusvaheliste organisatsioonidega  on asutatud ENÜ Sihtasutus.

Ümarlaud nimetab ametisse peasekretäri, kes on ühtlasis ka sihtasutuse juhataja.

 

Eestseisus 2003-2004

Eesistuja- Reet Laja, Naiskoolituse Keskus

Asetäitja- Rea Raus, Läänemaa ÜL

Asetäitja- Julia Kovalenko, Inimõiguste Teabekeskus

Tegevsekretär -Eha Reitelmann, ENUT

 

Eestseisus 2004-2005

Eesistuja- Tiiu Soans, Eesti Maanaiste Ühendus

Asetäitja-Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Tiiu Laan, Tartumaa ÜL

Esindja EWLi juhatuses- Julia Kovalenko

Tema asetäitja- Reet Laja

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

 

Eestseisus 2005-2006

Eesistuja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja- Ene-Eha Urbala, Ida-Virumaa ÜL

Esindja EWLi juhatuses- Julia Kovalenko

Tema asetäitja- Reet Laja

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

 

Eestseisus 2007

Eesistuja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja-Dagmar Mattiisen, Naiskodukaitse

Esindja EWLi juhatuses- Eha Reitelmann

Tema asetäitja- Reet Laja

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

 

Eestseisus 2008-2009

Eesistuja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja-Dagmar Mattiisen, Naiskodukaitse

Esindja EWLi juhatuses- Riina Kütt

Tema asetäitja- Eha Reitelmann

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

  

Eestseisus 2010-2012 

Eesistuja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja- Tiiu Soans, Eesti Maanaiste Ühendus

Esindja EWLi juhatuses- Riina Kütt

Tema asetäitja- Eha Reitelmann

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

 

Eestseisus 2012 

Eesistuja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Tiiu Soans, Eesti Maanaiste Ühendus

Esindja EWLi juhatuses- Riina Kütt

Tema asetäitja- Eha Reitelmann

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid