Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Hiiumaa Naiste Ümarlaud

Hiiu Maakonna Ühenduste Naiste Ümarlaud asutati Kärdlas, 21. veebruaril 2003. aastal.

 

Asutamise kokkuleppele kirjutasid alla kümne organisatsiooni (Pühalepa Naistekoda, MTÜ Mõisa Prouad, Eesti Maanaiste Ühendus, Terviseklubi INGEL, MTÜ  Kärdla Noored Eurooplased, Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskond, Sihtasutus Tuuru, Hiiumaa Suurkogu töötoimkond, Kõpu PA Valguskiir, Hiiu Tantsuseltsing) esindajad.

 

Ümarlaud asutati soovides aidata kaasa sotsiaalselt tasakaalustatud ühiskonna kujundamisele Eestis, kandes ühist vastutust meie naiste ja meeste, laste ja noorte tuleviku ees, tundes muret Eesti perede, vanurite ja invaliidide käekäigu pärast, tõdedes naiste vähest esindatust ühiskonna otsustustasanditel.

 

Hiiu Maakonna Ühenduste Naiste Ümarlaua eesmärgiks on vormida naiste hoiakud ja mõtted ettepanekuteks, edastamaks need poliitika kujundajaile – kohalikele omavalitsustele, valitsusele, Riigikogule ja erakondadele; julgustada ja innustada naisi osalema riiklike ja kohalike otsuste tegemisel.