Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Pekingi tegevusplatvorm

1995. aasta 4.-15. septembril toimus Pekingis ÜRO neljas ülemaailmne naiste konverents. Seal võeti vastu ühisdeklaratsioon ja tegevusplatvorm, mis 2005. aasta sügiseni olid eesti keelde tõlgitud vaid osaliselt.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ühisprojekti käigus koguti kokku seni tõlgitud osad Pekingi lõppdokumendist ja tõlgiti eesti keelde ülejäänud materjalid.