Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Ida-Virumaa Naiste Ümarlaud

Ida-Virumaa Naiste Ümarlaud loodi 1999.a.oktoobrikuus Reformierakonna, Mõõdukate ja Keskerakonna naiste poolt. Kuni 2002 aastani kuulusid ümarlauda ainult erakondade naisorganisatsioonide esindajad. Alates 2002.a algusest on liitunud ümarlaua tööga erinevate  tegevusvaldkondade naisorganisatsioonid.

 

Ümarlaua soov on kujundada Eestis inimsõbralikku ühiskonda, kanda ühist  vastutust laste ja noorsoo tuleviku ees, tundes muret perede, vanurite ja invaliidide käekäigu pärast. Tõdedes naiste vähest esindatust ühiskonna eluprobleemide otsustamisel, tahab Ümarlaud julgustada ja innustada naisi osalema aktiivsemalt ühiskonna elus.

 

Ümarlaud on avatud kõigile naisorganisatsioonidele, kui ka teist organisatsioonide naiste rühmadele. Kõik ümarlaua osapooled on võrdväärsed partnerid, kellel on otsuste langetamisel igaühel üks hääl.Ümarlaua koosolekuid ja muid ettevõtmisi korraldavad osapooled järgemööda, määrates juhataja ja asejuhataja. Juhataja informeerib avalikkust ümarlaua tegevusest ümarlaua nimel.Ümarlaud teeb koostööd kõigi naisühendustega ja teiste organisatsioonidega, kellel on ümarlauaga ühised eesmärgid. Kokku saadatke regulaarselt tullakse iga kuu.

Ümarlaud on arutanud maakonda puudutavaid küsimusi: tööhõive, kutseharidus, naiste tervis, tänavalaste probleemid jm. mille kohta on aru päritud, tehtud märgukirju maavanemale, kohalikele omavalitsustele. Samuti on arutatud ja toetatud üleriigilisi probleeme: võrdõiguslikkuse temaatika, emapalk, tööhõive, koolilaste ranitsad, koolisööklate probleemid jne. Kõikidest arutatud küsimustest on avalikkust teavitatud ka meedia kaudu. On toetatud ja tutvustatud Ida-Virumaalt Riigikokku kandideerivaid naisi ning ka kohalikesse omavalitsustesse kandideerivaid naisi.