Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Raplamaa Naiste Ümarlaud

Asutatud 28. novembril 2000. aastal

 

 

RAPLAMAA NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA KODUKORD

 

 

EESMÄRGID

 

* Leida võimalusi naistele vajalike koolituste saamiseks.

* Tõstatada ühiskondlikke probleeme ja pakkuda neile lahendusvariante.

* Aidata kaasa naiste tulekule ühiskonna otsustustasanditel.

* Koostöö arendamine erinevate naisteühenduste vahel.

 

 

PÕHIPRINTSIIBID

 

·         Kõik Ümarlaua osapooled on võrdväärsed partnerid

·         Igal liikmel on õigus oma arvamusele ja selle põhjendustele

·         Kõik otsused võetakse vastu Ümarlaua konsensuse alusel

·         Avalikkuse ees üksteist ei kritiseerita, erimeelsused lahendatakse Ümarlauas

 

 

ÜMARLAUA TOIMIMISE KORD

 

1.       KOKKUSAAMISED:

1.1.             Raplamaa Naisteühenduste Ümarlaud toimub reeglina iga kuu kolmanda nädala esmaspäeval, kell 15.00, Rapla Maavalitsuse hoones.

1.2.             Muudatustest teatatakse Ümarlaua liikmetele hiljemalt üks nädal enne varem kokkulepitud aega.

2.       TÖÖKORD

2.1.             Ümarlaud tegutseb tööplaani alusel

2.2.             Iga tööaasta alguses võetakse vastu ümarlaua tööplaan, kus jagatakse kuude lõikes rotatsiooni korras igale organisatsioonile ümarlaua korraldamise õigus. Vastava dokumendi kõikidele ümarlaua liikmes organisatsioonile jagab laiali infosekretär.

2.3.             Iga organisatsioon nimetab ümarlaua korraldamise eest vastutava isiku ja annab tema kontaktandmed infosekretärile.

2.4.             Vastavalt tööplaanile valmistab eesistuja organisatsioon enda ümarlaua teema ette ning saadab infosekretärile päevakorra koos otsuseprojektiga, kes omakorda edastab need teistele ümarlaua liikmes organisatsioonidele.

3.       VASTUTUS/ESINDATUS

Infosekretär vastutab koosolekutevahelise aja jooksul ümarlaua tegemiste ja infoleviku eest ning esindab vajadusel ümarlauda.