Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Konverents KUI ARMASTUS TEEB HAIGETKonverents lähisuhtevägivallast

 

14. aprill 2007

Tallinna Ülikooli aulas, Narva mnt 25

 

Korraldajad               Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

                                    Eesti Naiste Varjupaikade Liit

                                    Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Kava

10.30-11.00 Osavõtjate registreerimine, tervituskohv

11.00               Avasõnad, tervitused

11.15               Ülevaade Norra naiste varjupaikade tegevusest võitluses naistevastase vägivallaga - Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet

11.45                              Norra riigi lähisuhtevägivalla vastasest tegevuskavast 

11.46                              - Line Narsnes, Justiitsministeerium, Maya B. Nielsen, Krisesentersekretariatet

12.15               Ülevaade Rootsi naiste varjupaikade tegevusest võitluses naistevastase vägivallaga - Katarina Sjöström, Sollentuna naiste varjupaik, ROKS

12.45               Diskussioon, küsimused-vastused

13.20               LÕUNA

14.00               Lähisuhtevägivald Eestis - Sirje Otstavel, Tartu Naiste Varjupaiga juhataja

14.30               Lähisuhtevägivalda puudutavad seadused Eestis. Prokuröri roll kriminaalmenetluse juhtimisel ja riikliku süüdistuse esindamisel kohtus - Raul Heido, prokurör

15.00               Eesti politsei tegevusest lähisuhtevägivalla vastases võitluses

- Riina Paju, Politseiamet, Mart Kõrgmaa, Politseiamet

15.30               Ülevaade Eesti lähisuhtevägivalla ennetamise ja tõkestamise arengukava hetkeseisust – Katri Eespere, sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna spetsialist

16.00               Diskussioon, küsimused-vastused

16.30               Konverentsi lõpetamine