Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Valgamaa Naiste Ümarlaud

Valga Maakonna Naisühenduste ja Erakondade Naisesindajate Ümarlaud  

on asutatud 14. detsembril 2002. a.

Asutamise kokkuleppele kirjutasid alla kuus naisteühendust: Nõuni Maanaiste Selts, Laatre Naisselts, Daamide Klubi, Sooru Naisselts, Eesti Maanaiste Ühendus Valga, Rahvaerakond Mõõdukad naiskogu KADRI Valga piirkond.