Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
CEDAW

Eesti variraport 2007
Eesti Naisteühenduste Ümaralud esitas CEDAW komiteele variraporti.