Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
ENÜ eestseisus

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua juhtimine

Iga osapoolt esindab ümarlauas üks volitatud isik. Ümarlaua koosolekud toimuvad reeglina üks kord kvartalis.
Ümarlaud valib volitatud isikute hulgast  eesistuja ja tema kaks asetäitjat. Ümarlaua tegevuse jooksvaks koordineerimiseks, otsuste ja avalduste ettevalmistamiseks ja eesistuja abistamiseks ümarlaua koosolekute ettevalmistamisel on moodustatud ümarlaua eestseisus.
Eestseisusesse kuuluvad eesistuja, tema asetäitjad, peasekretär, ümarlaua esindaja EWL juhatuses ja tema asetäitja, tegutsevate töörühmade juhid.
Ümarlaua töö järjepidevuse tagamiseks ja tehniliseks teenindamiseks ning sidepidamiseks siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega on asutatud ENÜ Sihtasutus. Sihtasutuse nõukogu liikmeteks on eesistuja ja tema kaks asetäitjat. Ümarlaud on nimetanud ametisse peasekretäri, kes on ühtlasi ka sihtasutuse juhataja.

 

Eestseisus 2003-2004

Eesistuja- Reet Laja, Naiskoolituse Keskus

Asetäitja- Rea Raus, Läänemaa ÜL

Asetäitja- Julia Kovalenko, Inimõiguste Teabekeskus

Tegevsekretär -Eha Reitelmann, ENUT

 

Eestseisus 2004-2005

Eesistuja- Tiiu Soans, Eesti Maanaiste Ühendus

Asetäitja-Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Tiiu Laan, Tartumaa ÜL

Esindja EWLi juhatuses- Julia Kovalenko

Tema asetäitja- Reet Laja

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

 

Eestseisus 2005-2007

Eesistuja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja- Ene-Eha Urbala, Ida-Virumaa ÜL

Esindja EWLi juhatuses- Julia Kovalenko

Tema asetäitja- Reet Laja

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

 

Eestseisus 2007-2008

Eesistuja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja-Dagmar Mattiisen, Naiskodukaitse

Esindja EWLi juhatuses- Eha Reitelmann

Tema asetäitja- Reet Laja

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

 

Eestseisus 2008-2010

Eesistuja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja-Dagmar Mattiisen, Naiskodukaitse

Esindja EWLi juhatuses- Riina Kütt

Tema asetäitja- Eha Reitelmann

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

 

Eestseisus 2010-2012 

Eesistuja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja- Tiiu Soans, Eesti Maanaiste Ühendus

Esindja EWLi juhatuses- Riina Kütt

Tema asetäitja- Eha Reitelmann

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid

 

Eestseisus 2012 

Eesistuja- Harda Roosna, Kõpu arendusselts Valguskiir

Asetäitja- Laine Tarvis, Saaremaa ÜL

Asetäitja- Tiiu Soans, Eesti Maanaiste Ühendus

Esindja EWLi juhatuses- Riina Kütt

Tema asetäitja- Eha Reitelmann

Peasekretär- Eha Reitelmann

Töörühmade juhid