Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
50/50 kampaania

2008. aastal algatas European Women's Lobby kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat".

Kampaania raames koguti allkirju üleskutsele rakendada kiireid ja pikaajalisi meetmeid soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks nii Euroopa kui siseriiklikul tasandil poliitiliste süsteemide toimimise ja kvaliteedi parandamiseks.

Kutsuti üles 

kõiki Euroopa ja riikide  parteisid üles astuma kiireid samme soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte tagamiseks kandidaatide nimetamisel 2009. aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel – näiteks valimisnimekirjade koostamise  ning programmide väljatöötamise kaudu.

Euroopas elavaid naisi ja mehi üles kasutama praegust võimalust, et öelda välja oma seisukoht ning hääletada 2009. aastal demokraatia, soolise võrdõiguslikkuse ja õigluse edendamise poolt.

EL liikmesriike üles täitma kohustusi, mida on võetud seoses demokraatia ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisega, tagades naiste võrdse esindatuse 2009. aastal  EL tippjuhtide  ametisse nimetamisel.

 

Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioone ja ametiühinguid üles aktiivselt  käesolevat üleskutset toetama, juhtides Euroopa valimiste manifestides ning otsustajatega suhtlemisel tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele.

 

Lähemalt loe siit

 

Kampaania käigus töötati välja infomaterjal võrdse esindatuse demokraatia tutvustamiseks