Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

« Eelmised 10   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  Järgmised 10 »
01.12.2011   Koolitus Ida-Virumaa haridustöötajatele
Koolitus Ida-Virumaa haridustöötajatele   21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused   Aeg: 26. Loe edasi...
25.11.2011   Valge Lindi auhinna pälvib Justiitsministeerium
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 2011. aasta Valge Lindi auhinna pälvib Justiitsministeerium  seaduseelnõu väljatöötamise eest, millega lisatakse Karistusseadustikku erinevatel eesmärkidel toime pandud inimkaubanduse kuriteokoosseisud. Loe edasi...
12.11.2011   ENÜ seminar "Naistevastane vägivald ja lapsed" 26. novembril
ENÜ järjekordne koosolek ja seminar toimuvad 26. novembril Tallinna Ülikoolis ruumis M648 Kava on järgmine: 10. Loe edasi...
10.11.2011   Naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon eesti keeles
Nüüdsest on 2011. aasta maikuus vastu võetud Euroopa Nõukogu Naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon kättesaadav ka eesti keeles. Loe edasi...
09.11.2011   Koolitus Saaremaa haridustöötajatele
Koolitus Saaremaa haridustöötajatele   Uute õppekavade üks alusväärtus - sooline võrdõiguslikkus. Loe edasi...
02.11.2011   Võrumaa haridustöötajate koolitus
Koolitus Võrumaa haridustöötajatele   21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused   Aeg: 15. Loe edasi...
10.10.2011   Järvamaa haridustöötajate koolitus
  Koolitus Järvamaa haridustöötajatele 21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused Aeg: 27. Loe edasi...
01.09.2011   Koolitused haridustöötajatele Raplamaal ja Järvamaal
Koolitus Raplamaa haridustöötajatele   21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused   Aeg: 27. Loe edasi...
10.06.2011   Valmis dokumentaalfilm soolisest võrdõiguslikkusest Eestis
  Dokumentalistlikus laadis film “Tööl ja kodus ehk sooline võrdõiguslikkus Eestis” keskendub soostereotüüpide, palgalõhe ning töö- ja pereelu ühitamise teemadele. Loe edasi...
25.04.2011   21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused
Projekti "Ärka, märka, tegutse- õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas " raames alustab ENÜ Sihtasutus haridusteemaliste koolitustega. Loe edasi...
Tagasi