Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Uudised

« Eelmised 10   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  Järgmised 10 »
12.11.2011   ENÜ seminar "Naistevastane vägivald ja lapsed" 26. novembril
ENÜ järjekordne koosolek ja seminar toimuvad 26. novembril Tallinna Ülikoolis ruumis M648 Kava on järgmine: 10. Loe edasi...
10.11.2011   Naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon eesti keeles
Nüüdsest on 2011. aasta maikuus vastu võetud Euroopa Nõukogu Naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon kättesaadav ka eesti keeles. Loe edasi...
09.11.2011   Koolitus Saaremaa haridustöötajatele
Koolitus Saaremaa haridustöötajatele   Uute õppekavade üks alusväärtus - sooline võrdõiguslikkus. Loe edasi...
02.11.2011   Võrumaa haridustöötajate koolitus
Koolitus Võrumaa haridustöötajatele   21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused   Aeg: 15. Loe edasi...
10.10.2011   Järvamaa haridustöötajate koolitus
  Koolitus Järvamaa haridustöötajatele 21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused Aeg: 27. Loe edasi...
01.09.2011   Koolitused haridustöötajatele Raplamaal ja Järvamaal
Koolitus Raplamaa haridustöötajatele   21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused   Aeg: 27. Loe edasi...
10.06.2011   Valmis dokumentaalfilm soolisest võrdõiguslikkusest Eestis
  Dokumentalistlikus laadis film “Tööl ja kodus ehk sooline võrdõiguslikkus Eestis” keskendub soostereotüüpide, palgalõhe ning töö- ja pereelu ühitamise teemadele. Loe edasi...
25.04.2011   21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused
Projekti "Ärka, märka, tegutse- õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas " raames alustab ENÜ Sihtasutus haridusteemaliste koolitustega. Loe edasi...
08.03.2011   Naised teevad kokkuvõtteid Riigikogu valimistest ja seavad sihte soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks
Rahvusvahelisel naistepäeval kogunevad Tallinnas Eesti Naisteühenduste Ümarlaua kutsel naisorganisatsioonide esindajad, et õnnitleda Riigikokku valitud naisi ning tänada kõiki naisi, kes valimistel osalesid. Loe edasi...
04.03.2011   ENÜ teeb erakondadele ettepaneku soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava väljatöötamiseks
Kuue suurema erakonna valimisprogrammide analüüsi tulemusena on Eesti Naisteühenduste Ümarlaual heameel tõdeda, et kõigi erakondade valimisplatvormides on ühel või  teisel kujul puudutatud soolise võrdõiguslikke saavutamise meetmeid, mis ideid koondava ühtse tegevuskavana  järgmiseks neljaks aastaks võimaldaks saavutada märkimisväärse edasimineku võrdõiguslikkuse edendamisel. Loe edasi...
Tagasi