Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

22.11.2005 Pekingi deklaratsioon ja tegevuskava tõlgitud eesti keelde

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ühisprojekti käigus koguti 2005. aasta sügiseks kokku seni eesti keelde tõlgitud osad 1995. aasta 4.-15. septembrini Pekingis toimunud ÜRO ülemaailmse naiste konverentsi lõppdokumentidest ning tõlgiti seni puuduvad osad.

Tänaseks on nendega võimalik tutvuda Eesti Naisteühenduste Ümarlaua kodulehel (vt Tegevus)

Tagasi