Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

12.11.2005 Lääne-Virumaa Naiste Ümarlaua kohtumine Andres Tarandiga

12. novembri Rakveres toimunud Lääne-Virumaa Naiste Ümarlaua koosolekul osales Euroopa Parlamendi liige Andres Tarand.

Põhiteemasid oli kaks- Euroopa Liidu põhiseaduse lepe ja töö Euroopa Parlamendis ning Lääne-Virumaa keskkond.

Taimi Parve tutvustas kokkutulnutele Lääne-Virumaa elanike terviseandmeid ja Pandivere kõrgustikule planeeritavate pülevkivikaevanduste võimalikku mõju keskkonnale, eriti põhjaveele, ja inimeste tervisele.

Otsustati kutsuda 29. novembril toimuvale ümarlauale külalistena Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhtkond ning maakonna keskkonnateenistuse spetsialistid, edaspidi saata aga kutse keskkonnaminister Villu Reiljanile.

Ümarlaual osalenud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretär Eha Reitelmann tegi ettepaneku rääkida Lääne-Virumaa naiste keskkonnamuredest 26. novembril toimuval Eesti naisorganisatsioonide konverentsil Tallinna Ülikoolis.

 

 

Tagasi