Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Uudised

01.08.2017 ENÜ suvekool 16.-17. augustil

KAVA

Kolmapäev, 16. august

11.00               Saabumine, majutus

12.00               Suvekooli avamine, tutvumisring

12.15               Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus Euroopas- kuidas edasi? Brigitte Triems, EWL president aastatel 2008-2012

                        Arutelu

14.00               Lõuna

14.45               Kuidas sobitada kokku tüdrukuid teaduse ja tehnikaga. Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert

15.30                Emadusest ja selle tähenduse muutumisest ajas. Tiiu Kuurme

                         kasvatusteadlane. Arutelu

17.15                Kohvipaus       

17.30               ENÜ ja liikmesorganisatsioonide esimese poolaasta tegevuse ülevaade.

19.30               Õhtusöök

 

Neljapäev, 17. august

8.30                 Hommikusöök

9.00                 Euroopa Liidu tulevikustsenaariumid. Monika Haukanõmm, Riigikogu EL asjade komisjoni liige

(vt Euroopa Liidu  viis tulevikustsenaariumi  ja EL sotsiaalse mõõtme kolm stsenaariiumi)

Arutelu

11.00               Kohvipaus

11.20               Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse alastest tööplaanid sel  aastal. Liina Kanter*, võrdsuspoliitikate osakonna juhataja

12.00                ENÜ ja liikmesorganisatsioonide teise poolasta tööplaanide arutelu.     

13.00               Lõunasöök

14.00               Suvekooli lõpetamine

 

*Esineja kinnitamisel

 

Tagasi