Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

01.04.2018 ENÜ volitatud esindajate koosolek 15. aprillil

Koosolek toimub Tallinna Ülikooli ruumis M-648

Päevakava

 

10.30-11.00      Tervituskohv

11.00-12.00      Võrdõigusvoliniku tööst ja tulevikuplaanidest. Küsimused- vastused.

                         Siiri Grünbaum, voliniku kantselei jurist

12.00-13.00      Naiste tugikeskuse teenuse olukorrast Eestis.

Eha Reitelmann

13.00-13.30      ENÜ ja liikmesorganisatsioonide aasta alguse tegevuse kokkuvõte, edasised tööplaanid.      

13.30-14.00      Lõuna

14.00- 15.30     Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatusettepanekutest. Arutelu

                        Ülle-Marike Papp

15.30-16.00      Jooksvad küsimused, päeva kokkuvõte, lõpetamine.

Tagasi