Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

25.11.2017 ENÜ Valge Lindi auhinna pälvis Leili Mutso

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 2017. aasta Valge Lindi auhinna pälvis Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja Leili Mutso naiste tugikeskuse teenuse käivitamise ja säilitamise eest Lääne- ja Hiiumaal.

 

„Leili sõbralikkus, leebus, usaldusväärsus, pühendumus ja järjekindlus on väärtuslikud nii igapäevases töös vägivalda kogenud naiste ja lastega kui suhtlemisel kolleegide ja koostööpartneritega.

Lisaks tavapärastele naiste tugikeskuse teenustele on Leili juhitud Läänemaa Naiste Tugikeskus läbi aastate pakkunud palju enamat – tugigruppe vägivalda kogenud naistele, psühholoogilist nõustamist ja loovtegevusi lastele, emade ja laste laagreid jne.

Kõik see on nõudnud väga palju nii Leili enda kui tugikeskuse arvukate kaastöötajate vabatahtlikku tööpanust.

Läänemaa Naiste Tugikeskus on sõltumatu tugikeskusena, ilma riigi rahalise toeta tegutsenud aktiivselt edasi nii Läänemaal kui Hiiumaal ka 2017. aastal ja abistanud kõiki nende poole pöördunud vägivalla ohvreid vabatahtlikus korras, säilitades seejuures nõustamisteenuste kõrge professionaalse kvaliteedi,“ ütles ENÜ eesistuja Harda Roosna.

 

„Leili oli kõige raskematel ja olulisematel hetkedel minu jaoks alati olemas. Tänan teda selle eest, et ta on tõeline Inimene suure algustähega,”  iseloomustas Leilit üks paljudest  Läänemaa Naiste Tugikeskusest abi saanud naistest.

 

Leili Mutso liitus Läänemaa Naiste Tugikeskuse tiimiga mõned kuud peale selle loomist 2014. aasta kevadel ja sai kohe tugikeskuse eestvedajaks ja hingeks.

Tugikeskus suutis juba esimese tegevusaasta jooksul kujuneda oma maakonnas hinnatud abipakkujaks vägivalda kogenud naistele ja lastele, samuti usaldusväärseks koostööpartneriks kõigile teistele vägivallaohvritega kokku puutuvatele organisatsioonidele.

2016. aastal käivitas Leili edukalt naiste tugikeskuse teenused ka Hiiumaal, kaasates kohapealseid aktiivsed inimesi ning luues seal koostöövõrgustiku.

Alates asutamisest on Läänemaa Naiste Tugikeskus abistanud kokku üle 300 naise, sh selle aasta 9 kuu jooksul 73 naist.

 

Lisaks tugikeskuse tööle on Leili ka üks üleriigilise vägivalda kogenud naiste tugitelefonile 1492 vastajatest, kus ta samuti on aastate jooksul nõustanud sadu naisi.

 

Leili peab oluliseks ka vägivalla ennetustööd. Ta on korraldanud Läänemaal mitmeid lähisuhtevägivalla ja naistevastase vägivalla teemalisi koolitusi koolinoortele, samuti olnud koolitajaks nii noortele kui alustavatele tugikeskuste töötajatele ja teistele spetsialistidele väljaspool kodumaakonda.

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud annab alates 2004. aastast Valge Lindi auhinna välja igal aastal 25. novembril, kui ülemaailmselt tähistatakse naistevastase vägivalla vastast päeva.

 

Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

 

Eelmisel aastal pälvis Valge Lindi auhinna Eesti Naiste Varjupaikade Liit kümne aasta töö eest vägivalda kogenud naistele ja lastele kvaliteetse tugikeskuse teenuse ülesehitamisel, et asjatundlik ja vajadustele vastav abi oleks kättesaadav igas Eestimaa nurgas. Varasematel aastatel on auhinna saajateks olnud politsei, kohalike omavalitsuste, ajakirjanduse ja ka justiitsministeeriumi esindajad.

 

Lisateave:

Harda Roosna 510 9761

Läänemaa Naiste Tugikeskus 504 2300

 

Valge Lindi auhinna on eelnevatel aastatel pälvinud:

2004    Joosep Kaasik Lääne Politseiprefektuuri korrakaitse osakkonna politseidirektor

2005    Põhja-Tallinna Valitsus

2006    Tartu Naiste Varjupaik

2007    Ene Augasmägi Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

2008    Jõhvi Vallavolikogu

2009    Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik

2010    ETV saate Jõulutunnel tegijad

2011    Eesti Vabariigi Justiitsministeerium

2012    Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör

2013    Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik ja Kerli Palu, Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik

2014    Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist

2015    Kait Sinisalu, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut

2016    Eesti Naiste Varjupaikade Liit
Tagasi