Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

19.11.2005 Raplamaa Naiste Ümarlaua kohtumine soolise võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarvega

19. novembril kogunesid Raplamaa Naiste Ümarlaua liikmesorganisatsioonide esindajad maavalitsuse saali, et kohtuda soolise võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarvega.

Hiljaaegu ametisse asunud volinik tutvustas kokkutulnutele oma tegevusprioriteete.

Ümarlaual osalenud ENÜ peasekretär Eha Reitelmann rääkis vastselt eesti keelde tõlgitud Pekingi tegevuskavast.

Kohalolijad tutvustasid oma organisatsioonide senist tegevust ja tulevikuplaane.

 

Tagasi