Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Uudised

13.06.2019 ENÜ saatis justiitsministeeriumile arvamuse suhtlusõiguse VTK kohta

ENÜsse kuuluvad organisatsioonid arutasid põhjalikult seoses suhtlusõiguse regulatsiooniga erinevates seadustes kavandavaid muudatusi. 

Kokkuvõttes leidsime, et Eesti laste ja perede huvides oleks soovitav lahendada VTKs välja toodud probleemid üheskoos lepitusmenetlust puudutavate seadusmuudatuste väljatöötamisega, analüüsides põhjalikult kõigi kavandatud meetmete koosmõju ja seades eesmärgiks võimalikult väheste juhtumite jõudmise kohtusse ja täitemenetlusse. Kohtule võiks siiski jääda õigusemõistja, mitte sotsiaalsete probleemide lahendaja roll.

Meie arvamus tervikuna siin.

Tagasi