Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

08.03.2019 ENÜ pöördumine tervise-ja tööminister Riina Sikkuti jt ministrite poole

Saatsime ministritele järgmise kirja:

 

Pöördume täna, rahvusvahelisel naistepäeval, teie poole seoses sotsiaalministeeriumi otsusel Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) tegevuse rahalise toetamise lõpetamisega 2019. aastal Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatavate suurprojektide raames ning sooviga saada selgust, kas ja millistel tingimustel ENÜ koostöö riigiga võiks tulevikus jätkuda.

 

2003. aastal loodud ENÜ, mis ühendab praegu 41 naisorganisatsiooni, sh 12 maakondlikku naisorganisatsioonide ümarlauda koos oma liikmesühendustega, asutati eesmärgiga kujundada meie koostööleppega liitunud organisatsioonide ühisseisukohad naiste jaoks olulistes ühiskonnaelu küsimustes ning edastada need poliitikakujundajaile informeeritud otsuste tegemiseks.

 

Oleme 15 aastat olnud riigile partneriks naiste ja meeste võrdõiguslikkuse poliitikate kujundamisel, võimaldades sellega ühtlasi riigiasutustel täita soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud asjakohaste mittetulundusühendustega konsulteerimise kohustust.

Kirja täistekst

Tagasi