Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST
Uudised

25.11.2019 16. Valge Lindi auhinna pälvis Tartu Ülikooli õppejõud Kadri Soo

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 2019. aasta Valge Lindi auhinna pälvis Tartu Ülikooli õppejõud Kadri Soo pikaajalise panuse eest laste- ja naistevastase vägivalla alastesse teadusuuringutesse ja nende teemade käsitlemise eest ülikooli õppetöös.

 

„On ülimalt oluline, et kõik vägivallaohvrite või toimepanijatega kokku puutuvad spetsialistid oskaksid vägivalda ära tunda ja sellele oma igapäevatöös oskuslikult reageerida. Kadri Soo on aastaid jaganud sellealaseid teadmisi nii tudengitele kui eri elualade spetsialistidele, aidates sellega oluliselt kaasa perevägivalla vähendamisele Eestis,” ütles ENÜ peasekretär Eha Reitelmann.

 

„Kadri Soo on oluliselt panustanud ka naiste tugikeskuse teenuse väljaarendamisse Eestis. Oleme Kadrile väga tänulikud nii tema jagatud tarkuse kui vastutulelikkuse ja abivalmiduse eest” ütles Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse liige Merle Albrant.

 

Auhind antakse täna Kadri Soole üle Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ühiselt korraldatud üritusel, kus osalevad sise-, sotsiaal- ja justiitsministeeriumi, lastele ja peredele teenuseid pakkuvate organisatsioonide ja naiste tugikeskuste esindajad tutvuvad uue perelepituse süsteemi kontseptsiooniga. Arutatakse laste hooldusõiguse ja suhtluskorra jm perekonnaõiguslike vaidluste lahendamise eripära peredes, kus on esinenud vägivalda.

 

 Eesti Naisteühenduste Ümarlaud annab alates 2004. aastast Valge Lindi auhinna välja igal aastal 25. novembril, kui ülemaailmselt tähistatakse naistevastase vägivalla vastast päeva.

 

Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

 

 

Valge Lindi auhinna on eelnevatel aastatel pälvinud:

2004     Joosep Kaasik Lääne Politseiprefektuuri korrakaitse osakkonna politseidirektor

2005     Põhja-Tallinna Valitsus

2006     Tartu Naiste Varjupaik

2007     Ene Augasmägi Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

2008     Jõhvi Vallavolikogu

2009     Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik

2010     ETV saate Jõulutunnel tegijad

2011     Eesti Vabariigi Justiitsministeerium

2012     Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör

2013     Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik ja Kerli Palu, Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik

2014     Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist

2015     Kait Sinisalu, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut

2016     Eesti Naiste Varjupaikade Liit

2017     Leili Mutso, Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja

2018     Urmas Reinsalu, justiitsminister

Tagasi