Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST
Uudised

24.11.2019 Ümarlaud hooldusõiguse ja suhtluskorra teemadel

Eesti Naiste Varjupaikade Liit ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaud korraldavad 25. novembril, rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastasel päeval ümarlaua, kus siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, lastele ja peredele teenuseid osutavate organisatsioonide ja naiste tugikeskuste esindajad arutavad koos perekonnaõiguslike vaidluste lahendamise eripärasid peredes, kus on esinenud vägivalda. 

 

Päevakava

 

10.30    Avasõnad

            Rahvastikuminister Riina Somani tervitus

Tutvumisring

 

10.50    Riikliku perelepituse süsteemi kontseptsiooni tutvustus

Liisa-Lotta Raag, Sotsiaalministeerium

Ena Soodla, Siseministeerium

 

11.20   Võimalikest muudatustest perekonnaõiguses

Andra Olm, Justiitsministeerium

 

11.35    Ühisarutelu

 

13.00  Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 2019. aasta Valge Lindi auhinna üleandmine

 

13.10  Lõuna

 

 

Tagasi