Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

25.08.2020 ENÜ pöördumine presidendi poole

ENÜ suvekoolis osalenud 23 organisatsiooni esindajad otsustasid saata president Kersti Kaljulaidile järgmise pöördumise:

Lugupeetud proua president

 Andsite 18. augustil üle vägivallaennetuse tunnustusauhinna noormehele, kes alles 30. juunil oma Facebooki kontol kirjutab:

“soovitan endiselt kõikidel russofoobiat, homofoobiat v rassismi eitavaid vanureid hooga putsi saatma. ärge laske patroniseerida, saatke kohe putsi ära. ära raiska noorust, las surevad eest ära.”

Tänukirja eksikombel allkirjastanud justiitsminister on tänaseks oma tähelepanematust avalikult kahetsenud ja auhinna andmise tühistanud. Teie, kes Te olete oma ametiaja jooksul rääkinud meie komberuumist, sõna jõust, hoiatanud ühiskonnagruppide üksteisele vastandamise ja pead tõstva kurjuse eest, olete seni vaikinud. Ometi on vägivallavastane võitlus olnud üks Teile olulistest teemadest.

Küsime seepärast otse: kas kiidate heaks Mikk Pärnitsa vihakõnelise mõtteviisi, mis välistab temast erinevasse põlvkonda kuuluvate ja teistsuguse elukogemusega inimestega igasuguse dialoogi? Kas ka Teie leiate, et nõukogude ajal sündinud-kasvanud inimesel ei peaks olema võimalik avalikult selgitada, miks ta arvab, et Eestis peab ainsa riigikeelena säilima eesti keel? Et vanuril ei peaks olema võimalik põhjendada, miks ta austab ja peab ainuvõimalikuks abielu kui mehe ja naise liitu? Et “vanamutil” ja “vanatoil” ei peaks olema võimalik vabalt välja öelda, miks ta ei soovi enam näha Eestisse teisest kultuuriruumist pärit inimeste organiseeritud sissevedu?

Sest need mõtted on ju russofoobsed, homofoobsed ja rassistlikud, punavõimu taak, millest tuleb koos nende kandjatega kiiremas korras vabaneda …

Kui oled vanamutt - aga mis vanuses saab naisest vanamutt ja tema sõimamine ei ole enam naistevastane vägivald –  ei ole õigust oma arvamust avaldada, kui see erineb noore vestluspartneri omast. Iga noor inimene on õigustatud langetama kohapeal kohtuotsuse ja selle täide viima. Esialgu lihtsalt p….. saatma, edaspidi võib-olla juba midagi mõjusamat ette võtma, kui vanurid ei jõua piisavalt kiiresti eest ära surra, nagu arvab auhinnatud vägivalla vastu võïtleja.

Tsiteerides eelnimetatud kõrgel tasemel tunnustatud vägivallaennetaja sõnu: “Üldse ei oleks kurb, kui juhtuks mõnel sellisel autoõnnetus ja nende asemele tuleks tööle mõni inimese moodi olend. Säästaks paljusi kannatusi ja riiklikul tasemel piinlikkust.”

Ütlesite oma 20. augusti kõnes, et olete mures vabaduse kadumise ohu pärast. Ka meie oleme mures, sest peale aastaid internetis viha külvanud noorele mehele vägivallaennetuse auhinna andmist on küpsemas eas inimestel, eriti naistel, end raske Eestis vabalt tunda.

Jääme lootma Teie kiirele vastusele.

Lugupidamisega

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua suvekoolis osalejad

25. augustil 2020 Alus

 

Tagasi