Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

25.11.2020 ENÜ Valge Lindi auhinna laureaat on Kätlin Konstabel

Pressiteade 25.11.2020

ENÜ Valge Lindi auhinna laureaat on Kätlin Konstabel

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua  2020. aasta Valge Lindi auhinna pälvib psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel psühholooglise vägivalla teema tasakaaluka ja asjatundliku avamise ning vaimse tervise temaatika järjepideva käsitlemise eest meedias.

 

“Naistevastase ja perevägivalla teemal võetakse meedias aasta aastalt järjest aktiivsemalt sõna, korrates seejuures sageli üle ammu teada-tuntud tõsiasju ja hüüdlauseid. Kätlin Konstabeli sisukad artiklid torkavad üldisel foonil silma asjatundlikkuse ja tasakaalukusega, need ei ründa kedagi, vaid tõstatavad olulisi küsimusi konstruktiivses võtmes, pannes kaasa mõtlema ja pakkudes ka lahendusi,“ märkis ENÜ eesistuja Harda Roosna.

 

“Kätlin on avanud põhjalikult psühholoogilise vägivalla olemust ja julgenud seejuures juhtida tähelepanu ka väga teravatele küsimustele,” lisas ENÜ peasekretär Eha Reitelmann. “Näiteks tõi ta sel suvel ERR portaalis avaldatud arvamusartiklis välja vägivallaennetuse tunnustusauhindade saajate valikul ilmnenud topeltstandardid, juhtides tähelepanu laialt levinud probleemile, et psühholoogilist vägivalda kiputakse meil märkama ja avalikult taunima vaid nende inimeste puhul, kelle vaated enda omadega kokku ei lange.”

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud tunnustab ja tänab, et Kätlin Konstabel on läbi aastate teinud väga tänuväärset ja vajalikku teavitustööd meedias, tõstmaks perevägivalla ja vaimse tervise probleemid avalikkuse jaoks oluliste ja ühiskonna tasemel lahendamist vajavate teemade hulka. Sellega on ta oluliselt kaasa aidanud vägivalla ennetamisele, sest perevägivald on väga paljus seotud kogu ühiskonna üldise vaimse tervise fooniga.

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud annab alates 2004. aastast Valge Lindi auhinna välja igal aastal 25. novembril, kui ülemaailmselt tähistatakse naistevastase vägivalla vastast päeva.

 

Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Valge Lindi auhinna on eelnevatel aastatel pälvinud:

2004     Joosep Kaasik Lääne Politseiprefektuuri korrakaitse osakkonna politseidirektor

2005    Põhja-Tallinna Valitsus

2006    Tartu Naiste Varjupaik

2007    Ene Augasmägi Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

2008    Jõhvi Vallavolikogu

2009    Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik

2010    ETV saate Jõulutunnel tegijad

2011    Eesti Vabariigi Justiitsministeerium

2012    Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör

2013    Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna juhtivkorrakaitseametnik ja Kerli Palu, Keskkriminaalpolitsei juhtivkriminaalametnik

2014    Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist

2015    Kait Sinisalu, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeut

2016    Eesti Naiste Varjupaikade Liit

2017    Leili Mutso, Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja

2018    Urmas Reinsalu, justiitsminister

2019    Kadri Soo, Tartu Ülikooli õppejõud

 

Täiendav info:

Eha Reitelmann 5265927

Tagasi