Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

12.10.2005 Valige naine!

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua meediatoimkond saatis kõigle maakonnalehtedele ja suurematele keskajalehtedele TÜ lektori ja ENÜ meediatoimkonna liikme Raili Põldsaare artikli "Valige naine"

VALIGE NAINE!

 

 

Enne eesseisvaid kohalike omavalitsuste valimisi on Eesti meedias paljastatud üks skandaal teise järel, üks piinlikum kui teine. Seda kõrvalt vaatav tavainimene on poliitilisele lehmakauplemisele käega löönud ja ei kavatse ennast valimistega vaevata. Kuna kaalul on siiski meie tuleviku määramine, peaksime üritama sellest igati õigustatud tüdimusest üle saada ja valima minema. Kui soovite protestida praegu kehtiva poliitilise kultuuri (või kultuurituse) vastu, siis on seda võimalik teha ka oma häält arukalt kasutades. Üks valikuid, mida on siiani kahetsusväärselt vähe kasutatud, on võimalus valida naiskandidaate.

 

Naisi on Eesti elanike seas rohkem kui pool, aga poliitilisel maastikul ringi vaadates sellest küll aru ei saa. Esimestel iseseisvusaastatel ei osanud keegi selle üle imestada, aga nüüd kui meie ühiskond on kartulikoorte söömise juurest edasi liikunud, oleks aeg hakata väärtustama tasakaalustatumat arengut ja „pehmemaid“ väärtusi, kaasates võimalikult paljude ühiskonnagruppide liikmeid otsuste tegemisse. Oleks aeg lõpetada priiskav inimressursi raiskamine ja tuua võimu juurde varasemast rohkem võimekaid naisi.

 

Eestis on senini kombeks pidada naisi, kes moodustavad väga suure osa parteide lihtliikmetest, kasulikeks abitöölisteks, keda ei pea juhtorganite valimisel tõsiselt arvestama. Et naisi on parteide ja valimisliitude liikmete hulgas aga palju, ei saa kuidagi öelda, et naisi poliitika üldse ei huvita. Miks nad muidu on ennast parteide ja valimisliitudega sidunud kui mitte soovist ühiskonna kujundamisel oma sõna sekka öelda? Kohalikul tasandil on seda häält senini rohkem kuulda olnud kui riiklikul. Just siin, sõna otseses mõttes kohalikule elule lähemal, on naistel paremad võimalused läbilöömiseks ja seetõttu ka enam soovi oma energiat sellesse ettevõtmisesse panustada. Siin, tuttavate inimeste pilgu all, on kandidaatide tugevused ja nõrkused valijatele ilmsed ning neid ei varjuta riiklikel valimistel sagedasti kasutatavaid häälepüüdjaid ümbritsev lärm. Naised, keda pole kitsasse parteiladvikusse võetud või kes pole ennast sinna suruda tahtnud, saavad siin kandideerida oma reaalsetele saavutustele toetudes ning just siin, kus on võimalik ka oma tegevuse konkreetseid tulemusi näha, on naistel suurem motivatsioon kaasa lüüa. Seda näitavad ka selle aasta valimisnimekirjad, kus enamusest maakondades on naisi eri parteide ja valimisliitude nimekirjades keskmiselt 30-40%. On suisa nimekirju, kus mõned parteid ja valimisliidud pole väärilisi meeskandidaate leidnud ja lühike nimekiri koosneb ainult naistest. On seegi ju selge signaal, et meespoliitikute pink on lühikeseks jäänud ja on vaja naiste poolelt värsket verd juurde tuua. Miks mitte neile sel korral tugeva valimistoetuse kaudu ka reaalset tegutsemisvõimalust anda? Sellest võidaks meie ühiskond tervikuna, nii mehed kui naised.

 

Naiskandidaate on enamasti rohkem sotsiaalse suunitlusega vasakkallaklikes parteides, kuna seal huvitutakse rohkem sotsiaalküsimustest ja teistest „pehmetest“ väärtustest, mille suhtes just naised eriti tundlikud on. Samas ei saa öelda, et naisi parempoolsetes parteides poleks – vastupidi, ka seal on naiste arv üha suurem, eriti silmatorkavalt neil valimistel. Seega saate jääda truuks oma maailmavaatele, aga samas toetada tasakaalustatumat ühiskonda. Väärikaid naiskandidaate leiate kõigi valimisringkondade erakondade ja valimisliitude nimekirjades.

 

Kasutage võimalust mõjutada oma kodukoha ja terve meie riigi tulevikku – minge valima ja ärge kartke muutusi – valige naine!

Tagasi