Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

22.10.2005 Koolitus naiste ümarlaudadele soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamisest

21.-22. oktoobril toimus Tallinnas Sotsiaalministeeriumi Phare projekti raames koolitus piirkondlike naiste ümarlaudade esindajatele soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise alal,  kus osales kokku 38 naist Harju, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Pärnumaa ümarlauast ja Naiskodukaitsest ning EPNÜst.

Lektoriteks olid Reet Laja, Riina Kütt, Eha Reitelmann ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarv.

Eha Reitelmann jagas informatsiooni Londonis toimunud EWL peaassambleest ja seal vastu võetud otsustest.
Tagasi