Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

26.10.2005 Avalike suhete koolitus naiste ümarlaudade esindajatele

26. oktoobril toimus Tallinnas Sotsiaalministeeriumi Phare projekti jätkukoolitus piirkondlike naiste ümarlaudade esindajatele, teemaks avalikud suhted. Lektoriteks olid Gundel Köbke Saksamaalt, Mart Soonik Sotsiaalministeeriumist ja Barbi Pilvre.

Osalesid ka Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna töötajad ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarv.

Tagasi