Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

25.11.2005 Põhja-Tallinna Valitsus saab Valge Lindi auhinna

PRESSITEADE

25.11.2005

 

Põhja-Tallinna Valitsus saab Eesti Naisteühenduste Ümarlaualt Valge Lindi auhinna

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua poolt välja antava Valge Lindi auhinna pälvib sel aastal Põhja-Tallinna Valitsus.

 

Vastavalt 1995. aastal ÜRO IV ülemaailmsel naiste konverentsil vastu võetud Pekingi tegevusplatvormile tuleb valitsustel, sh kohalikel omavalitsustel kindlustada hästi finantseeritud varjupaikade olemasolu vägivalla ohvriks langenud naistele, samuti psühholoogilise, meditsiinilise ning muu nõustamise võimalus ning tasuta või odav õigusabi neile, kes seda vajavad.

 

Tallinnas lähisuhtevägivalla ohvritest naistele varjupaiga avamise vajadusest räägiti mitu aastat. Läbirääkimisi varjupaiga avamiseks pidasid erinevad mittetulundusühingud pikka aega paljude pealinna linnametnike ja ametiasutustega, kuid kuni käesoleva aasta kevadeni tulutult. Tartu linnas tegutseb naiste varjupaik alates aastast 2002.

Põhja-Tallinna Valitsus eesotsas linnaosa vanema Sirje Potisepaga oli esimene ametiasutus Tallinnas, kes lähisuhteohvritest naistele varjupaiga avamist ka praktiliselt toetada otsustas.

2005. aasta  8. märtsil avas uksed Tallinna Naiste Tugikeskus-Varjupaik, kuhu võivad pöörduda kõik lähisuhtevägivalla ohvriks langenud naised, olenemata laste olemasolust peres. Abivajaid nõustavad professionaalsed juristid ja psühholoogid, vajadusel on võimalik leida varjupaigas ajutine eluase.

 

Valge Lindi auhind antakse kätte 26. novembril Tallinna Ülikoolis toimuval Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konverentsil “10 aastat Pekingi naiste maailmakonverentsist”.

 

Valge Lindi auhinda antakse välja teist aastat, 2004. aastal pälvis selle Lääne Politseiprefektuuri  korrakaitseosakonna politseidirektor Joosep Kaasik.

Valge Lindi auhinna saajaks võib olla üksikisik või organisatsioon, kes viimase aasta jooksul on kõige rohkem ära teinud naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemi teadvustamiseks ühiskonnas. Auhind antakse välja rahvusvahelisel naistevastase vägivalla päeval 25. novembril.

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöövõrgustik, mis ühendab praegu üle 170 erineva naisühenduse. ENÜ sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes, et dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.
Tagasi