Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

16.01.2009 Konverents "Lasteaiast ülikoolini- sootundlikkus hariduses"

 

Konverents

Lasteaiast ülikoolini- sootundlikkus hariduses

Konverentsi eesmärgiks on teadvustada sugupoolte aspekti olulisust  hariduselus ja pöörata senisest enam tähelepanu sootundliku õpetuse ja kasvatuse eesmärkidele.

Arutleme , kas ja kuivõrd võrdselt on poisid ja tüdrukud väärtustatud Eesti lasteaias, koolis ja huvitegevuses ning kuidas on lood naiste ja meeste positsiooniga ülikoolis ja teadusmaailmas. Teeme kokkuvõtte  AEF ja Sotsiaalministeeriumi samateemalise projektikonkursi tulemustest

Aeg:                 31. jaanuar 2009

Koht:               Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5,  konverentsisaal U-225

Sihtgrupp:       lapsevanemad, lasteaiaõpetajad, õpetajad, õppejõud, üliõpilased, haridusametnikud ja kõik teised huvilised

Korraldajad:     Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

Eesti Lasteaednike Liit

Esialgne päevakava:

10.30-11.00       Tervituskohv, osavõtjate registreerimine

11.00-11.25       Avasõnad, tervitused –

Ene Ergma, Riigikogu, Marianne Mikko, Euroopa Parlament

11.25                  Sugude võrdsus Eesti hariduspoliitikas ja ideoloogias-

Viive-Riina Ruus, Tallinna Ülikool

Sugupooleneutraalne kool kui ebavõrdsuse vari-õpe-

Tiiu Kuurme, Tallinna Ülikool

                                   Kool kui poiste ja tüdrukute arengukeskkond-

Marika Veisson, Tallinna Ülikool

                                   „Probleemsed „ poisid või „vale „ temperament-

Mare Leino, Tallinna Ülikool

13.30-14.30       Lõuna

Sisustamata normid ja avastamata võimalused –mida tähendab poiste ja tüdrukute võrdne õigus võrdväärsele haridusele-

Ülle-Marike Papp, Tallinna Ülikool

Mida meie haridus- ja teadusasutused on juba teinud soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks-

Maie Soll, Haridus- ja Teadusministeerium

Kuidas lasteaia igapäevases töös edendada õiguste, võimaluste, kohustuste ja vastutuse võrdsust poiste ja tüdrukute vahel-

Marju Reinvart, ELAL juhatuse liige

Projektikonkursi „Lasteaiast ülikoolini- sootundlikkus hariduses“ tulemustest-

Christian Veske, Sotsiaalministeerium

            16.30-16.45       Kokkuvõte päevast

            Konverentsi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

            Info ja registreerimine:

Eha Reitelmann, 5265927; eha.reitelmann@gmail.com

Tagasi