Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Uudised

21.11.2005 10 aastat Pekingi naiste maailmakonverentsist

26. novembril toimub Tallinna Ülikooli aulas (Narva mnt 25 ) konverents

Kümme aastata Pekingi naiste maailmakonverentsist.

Korraldajateks on Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ja ENUT

 

KONVERENTS

10 aastat Pekingi IV naiste maailmakonverentsist

 

26. novembril Tallinna Ülikooli aulas

                        Narva mnt 25

Korraldajad:   Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

                        ENUT

 

Päevakava:

10.00-10.30   Osavõtjate registreerimine, tervituskohv

10.30-10.45     Avasõnad, tervitused

10.45-11.30     I osa 10 aastat Pekingi IV naiste maailmakonverentsist

Juhib Reet Laja

Peking +10. Arengud maailmas, Euroopas, Taanis- Kirsten Geelan, Taani suursaadik

Peking +10  New York 2005. Kokkuvõtted, meenutused- Saara Ruokonen, NYTKIS

11.30-12.30   II osa Naised otsustustasandil

Juhib Reet Laja

Marianne Mikko, Euroopa Parlamendi liige

Pipi ja Poliitika- Evelyn Sepp, Riigikogu liige

Naised 2005. aasta kohalikel valimistel- Liia Hänni, ENÜ töögrupi juht

12.30-13.30     LÕUNA

13.30-15.00   III osa Naised ja keskkond

Juhib Tiiu Soans

Lääne-Virumaa naiste mure elukeskkonna pärast- Meeri Metsmaker, Lääne-Virumaa Naisteühenduste ümarlaud

Pandivere loodusest- Hella Kink, TTÜ Geoloogia Instituudi vanemteadur

Millised on keskkonna saastamise tagajärjed-Taimi Parve, Lääne-Virumaa Naisteühenduste Ümarlaud

Põlevkivist, ikka põlevkivist! Aga mitte ainult - Raivo Vilu, Tallinna Tehnikaülikooli professor

15.00-16.00   IV osa Naistevastane vägivald

Juhib Tiiu Soans

ENÜ valge lindi auhinna kätteandmine

Lähisuhtevägivalla ohvrite abistamine Eestis - Sirje Otstavel, Tartu Naiste Varjupaik

                        Prostitutsioon kui naistevastane vägivald- Ilvi Jõe-Cannon,

ENUT

16.00-16.30    Kokkuvõte konverentsist. Eesti naisorganisatsioonide

tegevuskava järgnevateks aastateks.

Tiiu Soans, ENÜ eesistuja aastatel 2004-2005

                        Laine Tarvis, ENÜ eesistuja aastatel 2005-2006 

Tagasi