Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Naistevastane vägivald ja lapsed

Seminar "Naistevastane vägivald ja lapsed" toimus Tallinna Ülikoolis 26. novembril 2011

Anti üle Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 2011. aasta Valge Lindi auhind,  mille pälvis Justiitsministeerium.

Ettekannetega esinesid

Ene Võrno-Di Maria, Ühenduse Emade ja Laste Kaitseks juhatuse liige

Merle Albrant, Järva Naiste Varjupaiga jurist

Sirje Rass, SA Tallinna Lastehaigla kliiniline- ja neuropsühholoog

Eveli Vavrenjuk, Tartu Maakohtu kohtunik

Eda Mölder, MTÜ Eluliin psühhoterapeut

Kati Valma, Tallinna Nõmme Linnaosavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

Ruth Soonets, Tartu Laste Tugikeskuse pediaater