Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Meie tegevus

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud jälgib seaduste ja poliitikate väljatöötamist ja elluviimist naiste õiguste ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse aspektist.