Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Tegevus

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud jälgib seaduste ja poliitikate väljatöötamist ja elluviimist soolise võrdõiguslikkuse aspektist ning Eesti riigi sellealaste rahvusvaheliste kohustuste täitmist.