Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  TULIPUNKTIS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Tulipunktis

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud jälgib seaduste ja poliitikate väljatöötamist ja elluviimist soolise võrdõiguslikkuse aspektist ning Eesti riigi sellealaste rahvusvaheliste kohustuste täitmist.