Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Teemad

 

Eesti naised on ühinenud, et üheskoos otsida lahendusi naiste probleemidele. Naistevastane vägivald, palgatasemete erinevused võrreldes meestega,  meeste vähene osalus ja tugi laste kasvatamisel, naiste vähene esindatus tähtsate otsuste langetamisel - naiste mured ja vajadused on väga paljuski sarnased kõikjal Euroopas. Muutes elu inimväärsemaks Eestis, mõjutab see ühtlasi kogu Euroopat ja vastupidi.