Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
CEDAW

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas 26. septembril 1991, ainult kuu aega peale Eesti taasiseseisvumist ja veidi üle nädala peale ÜRO liikmeks vastuvõtmist, ühineda kokku 28 rahvusvahelise lepinguga,  mille depositaariks on ÜRO peasekretär.

Üks nendest lepingutest oli Naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioon”, mille ühinemiskiri anti üle 21. oktoobril 1991 ja mis  jõustus 20. novembril 1991.

 

Eesti riik esitas oma esimese raporti konventsiooni täitmise kohta ÜRO naiste diskrimineerimise likvideerimise komiteele (CEDAW komiteele)  2001. aastal.

Eesti naisorganisatsioonid esitasid 2002. aastal oma variraporti.

Riigi raporti kaitsmine toimus 2002. aastal ja selle kohta esitas CEDAW komitee Eestile oma soovitused.

 

Eesti riigi järgmine raport esitati aastal 2006.

Eesti Naisteühenduste Ümarlauda kuuluvad organisatsioonid esitasid ka 2007. aastal oma variraporti.

Riigiraporti kaitsmine toimus 2007. aastal ja selle kohta esitas CEDAW komitee Eestile järjekordsed soovitused.

 

Eesti riigi viimane raport esitati aastal 2015.

Eesti Naisteühenduste Ümarlauda kuuluvad organisatsioonid esitasid 2016. aastal variraporti koos omapoolsete soovitustega naiste õiguste kaitse parandamiseks Eestis, oma variraporti esitas veel üks organisatsioonide grupp.

Riigiraporti kaitsmine toimus 9. novembril 2016 Genfis, ülekannet saab vaadata siit, siit, siit ja siit.

CEDAW komitee soovitused Eestile  on leitavad siit.