Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
CEDAW Eestis

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas 26. septembril 1991, ainult kuu aega peale Eesti taasiseseisvumist ja veidi üle nädala peale ÜRO liikmeks vastuvõtmist, ühineda kokku 28 rahvusvahelise lepinguga,  mille depositaariks on ÜRO peasekretär.

Üks nendest lepingutest oli Naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioon”, mille ühinemiskiri anti üle 21. oktoobril 1991 ja mis  jõustus 20. novembril 1991.

 

Eesti riik esitas oma esimese raporti konventsiooni täitmise kohta ÜRO naiste diskrimineerimise likvideerimise komiteele (CEDAW komiteele)  2001. aastal.

Eesti naisorganisatsioonid esitasid 2002. aastal oma variraporti.

Riigi raporti kaitsmine toimus 2002. aastal ja selle kohta esitas CEDAW komitee Eestile oma soovitused.

 

Eesti riigi järgmine raport esitati aastal 2006.

Eesti Naisteühenduste Ümarlauda kuuluvad organisatsioonid esitasid ka 2007. aastal oma variraporti.

Riigiraporti kaitsmine toimus 2007. aastal ja selle kohta esitas CEDAW komitee Eestile järjekordsed soovitused.

 

Eesti riigi viimane raport esitati aastal 2015.

Eesti Naisteühenduste Ümarlauda kuuluvad organisatsioonid esitasid 2016. aastal variraporti koos omapoolsete soovitustega naiste õiguste kaitse parandamiseks Eestis, oma variraporti esitas veel üks organisatsioonide grupp.

Riigiraporti kaitsmine toimus 9. novembril 2016 Genfis, ülekannet saab vaadata siit, siit, siit ja siit.

CEDAW komitee soovitused Eestile  on leitavad siit.

 

25. novembril 2016 toimus konventsioonile pühendatud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konverents

Räägime naiste õigustest.

Veerand sajandit Eesti ühinemisest ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooniga

 

Riigikogu konverentsisaalis Lossi plats 1, Tallinn

 

Päevakava

 

10.30-11.00    Osavõtjate registreerimine, tervituskohv

 

11.00-11.30    Sissejuhatavad sõnavõtud

Riigikogu esimees Eiki Nestor

Riigikogu liige Heljo Pikhof

ENÜ eesistuja Harda Roosna

 

11.30-12.30    Kuidas on Eesti 25. aasta jooksul CEDAW konventsiooniga endale võetud kohustuste täitmisega hakkama saanud ja mis on  kõige suuremad väljakutsed täna

                        Monika Haukanõmm, Vabaerakond

                        Kerstin Oudekki Loone, Eesti Keskerakond

                        Heljo PIkhof, Sotsiaaldemokraatlik Erakond

                        Ingrid Mühling, Isamaa ja Res Publica Liit

 

12.30-13.00    Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter

 

13.00-13.3 0   Kohvipaus

 

13.30-13.50    Kuidas on Eesti 25. aasta jooksul CEDAW konventsiooniga endale võetud kohustuste täitmisega hakkama saanud ja mis on  kõige suuremad väljakutsed täna

                        Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees Rainer Kattel

13.50-14.30    Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp

                        ENÜ peasekretär Eha Reitelmann

                        ENÜ eesistuja asetäitja, Eesti Maanaiste Ühenduse esinaine Tiiu Soans

 

14.30-15.00    CEDAW komitee värskete soovituste tutvustamine- Eha Reitelmann

 

15.00-15.20    Valge Lindi Auhinna üleandmine

 

15.20-15.45    Kokkuvõte ja lõppsõnad

 

16.00-17.00    ENÜ volitatud esindajate koosolek