Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Tegevus 2018

2018. aastal jätkas Eesti Naisteühenduste Ümarlaud tegevust senistes prioriteetsetes suundades- sooteadlikkuse suurendamine hariduses, noorte teadlikkuse kasvatamine ja tüdrukute jõustamine ning võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega.