Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Tegevus 2018

2018. aastal jätkas Eesti Naisteühenduste Ümarlaud tegevust senistes prioriteetsetes suundades- sooteadlikkuse suurendamine hariduses, noorte teadlikkuse kasvatamine ja tüdrukute jõustamine ning võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega.