Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEEMAD  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  CEDAW
Tegevus 2019

2019. aastal jätkab Eesti Naisteühenduste Ümarlaud tegevust senistes peamistes  suundades- sooteadlikkuse suurendamine hariduses, noorte teadlikkuse kasvatamine ja tüdrukute jõustamine ning võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega.

Neile lisandusid alates aprillikuust kolm uut tegevussuunda: maapiirkondade naiste ja vanemaealiste naiste jõustamine ning perekonnaga seotud temaatika.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud jälgib jätkukvalt seaduste ja poliitikate väljatöötamist ja elluviimist naiste õiguste aspektist ning Eesti riigi sellealaste rahvusvaheliste kohustuste täitmist.

Esimest korda 15 tegevusaasta jooksul puudub ENÜ-l igasugune riigipoolne rahaline toetus, kogu tegevus toimub vabatahtlikkuse alusel.