Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  TEGEVUS  HARIDUS JA SUGU  MAAILMAST  PALGALÕHE
Tegevus 2020

Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine

 

ENÜ Sihtasutus osaleb Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projektis „Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine”, kus taotlejaks on Sihtasutus Väärtustades Elu ja partneriteks

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

MTÜ Dialoog Laste Nimel

MTÜ Eesti Lepitajate Ühing

MTÜ Pro Familia

MTÜ Vaiter

MTÜ Hingekeel

MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liit

 

ENÜ ülesandeks projektis on koostöös Pro Familiaga mõõtevahendite adapteerimise korraldamine lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte hindamiseks,samuti osalemine laste heaolu teemalises huvikaitses.