Eesti
Naisteühenduste
Ümarlaud
ENÜ  UUDISED  LIIKMED  SIHTASUTUS  MEIE TEGEVUS  MAAILMAST  PALGALÕHE
Tegevus 2021

Aastatel 2020-2021 oleme Sotsiaalministeeriumi strateegilised partneid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel.

 

Projekti „Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” viivad ellu

ENÜ Sihtasutus

Eesti Maanaiste Ühendus

Eesti Lasteaednike Liit

MTÜ Eesti Naistoimetajad

 

ENÜ Sihtasutus osaleb ka teises strateegilise partnerluse projektis „Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine”, kus taotlejaks on Sihtasutus Väärtustades Elu ja partneriteks

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

MTÜ Dialoog Laste Nimel

MTÜ Eesti Lepitajate Ühing

MTÜ Vaiter

MTÜ Hingekeel

MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liit

 

ENÜ Sihtasutus osaleb samuti Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projektis Lasterikast Eestit toetavate ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine, kus taotlejaks on Sihtasutus Väärtustades Elu ja partneriteks

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

MTÜ Dialoog Laste Nimel

MTÜ Eesti Lepitajate Ühing

MTÜ Vaiter

MTÜ Hingekeel

MTÜ Eesti Unekooli Ühing

MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liit

 

Lisaks jätkame 2019. aastal käivitatud projekti „Fair Play at Schools” elluviimist koos Tšehhi ja Norra partneritega.

 

Jätkame ka ENÜ traditsioonilisi tegevusi, milleks on volitatud esindajate koosolekud vähemalt kord kvartalis ja suvekool, arvestades Covid19 eriolukorrast tingitud piiranguid.

 

Samuti tahame jätkata EKRE, Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonide toetust kasutades maakondlike naisteühenduste ürituste korraldamist.