Feministid tulevad kell kolm
 
Töötoad
Videoskriiningud
Feminar
Burleski-etendus
Meedia
 
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUD
24.-28. novembril 2010 Tallinnas

24.11 - 28.11.2010 Tallinnas

Projekt käsitleb naistevastast vägivalda, vägivallatu ühiskonna võimalikkust ja võimatust, kus naised saavad mitte lihtsalt kui vaatajad, vaid kui aktiivsed peategelased arendada, luua ja kaitsta oma ühiskondlikke ja kultuurilisi õigusi.

Keskseteks märksõnadeks on naine, naise keha, selle mõtestamine, selle kasutamine, sellest  arusaamine ja selle vastu suunatud vaimne, seksuaalne, füüsiline,  sümboolne, institutsionaalne ja strukturaalne vägivald nii avalikus kui ka isiklikus sfääris.

Olulisel kohal on ühiskonnas toimiva patriarhaalse süsteemi selgitamine, tähelepanu juhtimine süsteemisisese vägivalla erinevate vormide äratundmise vajadusele ja vägivallale 'ei' ütlemise tähtsuse selgitamine. Projekt on seotud ka LB-teemadega.

Projekti raames korraldatakse temaatilised skriiningud, performance-etendus ja teoreetiline feminar Tallinnas.

Lisaks teoreetilisele ning kunstilisele poolele on naiste vastase vägivalla teadvustamisel, selle mõistmisel ning lahenduste pakkumisel asendamatu roll projekti raames korraldatavatel praktilistel töötubadel.  Juhendajate erinevad tehnikad pakuvad uusi, värskeid mõtteid, tundmusi, vahendeid vabanemaks valitsevatest arhailistest arusaamadest naistest ja nende kehadest, mis taastoodavad patriarhaalse ühiskonnasüsteemi  olemusest tulenevat naiste vastast vägivalda.

Projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust naiste vastasest vägivallast kui inimõigusteemast ja suunata sellele avalikkuse tähelepanu, õpetada  märkama, ära tundma ja ka ennetama erinevaid naiste vastu suunatud vägivalla vorme.Projekti töörühmas on tegevad Dagmar Kase, Anna-Maria Penu, Eha Reitelmann ja Merike Viilup .

Lisainfo:

Dagmar Kase (dagmar.kase@artun.ee) ja Anna-Maria Penu (annamaria.penu@gmail.com).

Hasartmängumaksu Nõukogu