HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud

Juhendmaterjal
Projekti  käigus on valminud soolise võrdõiguslikkuse alaste hoiakute ja teadmiste auditi soovituslik metoodika