HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud

Artiklikogumik
Projekti raames valminud artiklikogumikuga saate tutvuda siin

 

Soolist ebavõrdsust märgatakse, probleemiks ei peeta ja lahendusi ei teata- Eesti õpetajate hoiakud ja arvamused seoses soolise võrdõiguslikkusega. Ülle-Marike Papp