HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Meedia

Hariduse ja soo teemadel toimub Eesti meedias järjest aktiivsem diskussioon.

Valik 2012. aastal ilmunud artiklitest

Eestis seljatab bioloogia pedagoogika Ülle Papp

Kui soorollid pole ette kirjutatud Piret Tali

Uuring: õpetajad pole valmis soolist ebavõrdsust vähendama Merike Teder

Uuring: meeste arvamus naiste rollidest on paranemas Merike Teder

Uuring: õpetajad pole valmis soolist ebavõrdsust vähendama Kadri Masing

Ülle Papp: õpetajad ei adu soostereotüüpide diskrimineerivat mõju toimetaja Rain Kooli