HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Ärka, märka, tegutse

Konverents 5. oktoobril

Konverents „Ärka, märka, tegutse“

Aeg: 5. oktoober 2012

Koht: Tallinna Ülikooli Tallinna saal (M218)

Korraldajad: ENÜ Sihtasutus koostöös Tallinna Ülikooli 

Kasvatusteaduste Instituudiga

Päevakava

10.00   Avamine, tervitused

10.10   Maailm toimub- Andrus Saar

10.35   Poiste ja tüdrukute erinev koolimäng- Tiiu Kuurme

11.00   „Loodus on meid selliseks  teinud." Sooline essentsialism 

 hariduses ja kasvatuses- Elo-Maria Roots

11.25   Märkamine eeldab teadmisi - Ülle-Marike Papp

12.00   Projektist „Ärka, märka, tegutse“- Riina Kütt

12.15   LÕUNA aatriumis

13.00   „Soolise võrdõiguslikkuse käsitlemine Rootsi koolis ja lasteaias. Kogemused ja meetodid- Eva-Karin Wedin, Rootsi

13.45   Kuidas õpetaja saab koolis luua tüdrukutele ja poistele võrdseid võimalusi - Marcus Pehart , Rootsi

14.15    Islandil teatakse ja märgatakse. Kuidas selleni jõuti?-

Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Island

15.00   Kohvipaus

15.15  Õpilane märkab - SA RINK Forum-teatri trupp

16.00   Kokkuvõte päevast, lõpetamine

Konverentsi ettekanded on järelvaadatavad internetis.

 

Konverents toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Ärka, märka, tegutse - õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas „ raames