HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Ärka, märka, tegutse

Käsiraamat
Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Ärka, märka, tegutse - õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas „ raames valminud käsiraamatuga saate tutvuda siin.