HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

SIHT

Avaseminar

Projekti SIHT- Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse

AVASEMINAR

16. aprillil Tallinna Ülikooli ruumis M-648.

Päevakava:

14.00.               Avasõnad, tervitused

14.10- 14.50      Projekti taustast ja eelloost räägivad Ülle-Marike Papp ja Riina Kütt

14.50- 16.20      Oma tegevusi projektis tutvustavad partnerite esindajad

Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi kasvatusteaduste osakond- Tiiu Kuurme ja Gertrud Kasemaa

Tartu Ülikool- Katri Lamesoo

Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eelkoolipedagoogika osakond- Evelyn Neudorf

Eesti Lasteaednike Liit- Liili Pille

                        Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus- Reet Laja

                        ENÜ Sihtasutus- Riina Kütt

16.20- 17.00      Arutelu kohvilauas     

 

Projekti toetab Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programm „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal