HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

SIHT

Pressiteated

Pressiteade 21.01.2015

 

Norra, Rootsi ja Soome õppejõud räägivad, kuidas tuua sooaspekt õpetajaharidusse

 

22. ja 23. jaanuaril toimub Viimsis talvekool, kus Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud ja teised huvilised tutvuvad Soome, Norra ja Rootsi ülikoolide kogemustega sooaspekti toomisel õpetajaharidusse.

 

Välislektoriteks on Helsingi Ülikooli professor Elina Lahelma, Ostfoldi Ülikooli emeriitprofessor Anne-Lise Arnesen ja Linköpingi Ülikooli vanemlektor Susanne Kreitz-Sandberg.

Ettekannetele järgnevad arutelud ja kokkuvõtted.

 

Talvekooli päevakavaga saab tutvuda siin.

 

Tegemist on Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse projekti “SIHT – Sooaspekti Integreerimine ÕpejajaHaridusse ja Täiendkoolitusse” olulise sündmusega.

Projekti üldeesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse edendamine sooaspekti õpetajaharidusse ja täiendkoolitusse integreerimise, haridustöötajate sooteadlikkuse tõstmise ning seda toetava  jätkusuutliku tugisüsteemi loomise kaudu. Projekti põhitegevused on suunatud sellele, et õpetajaharidust ja täiendkoolitust pakkuvad õppejõud oskaksid  integreerida soouurimuslikke teadmisi  oma ainekursustesse.

 

Norra finantsmehhanismi 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist rahastatud projekt kestab kaks aastat: 2014-2015.

 

ENÜ projektipartnerid on KUN Gender Equality Center Norrast, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.

 

Lähem info:

 

Eha Reitelmann

5265927

 

Ülle- Marike Papp

5242365

yllemari@gmail.com

 

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus

PRESSITEADE

5.02.2016

 

Konverentsil seatakse kaasaegse õpetajahariduse sihte

 

Täna Tallinna Ülikoolis toimuval Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse ja projektipartnerite korraldatud konverentsil KAASAEGNE ÕPETAJAHARIDUS NÕUAB UUSI TEADMISI arutlevad poliitikud, sotsioloogid ja kasvatusteadlased, milleks ja kuidas integreerida soolist võrdõiguslikkust õpetajaharidusse.

 

Konverentsil tutvustatakse Põhjamaade kogemust soolise võrdõiguslikkuse integreerimisel õpetajaharidusse ning projekti SIHT (Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse) raames Eestis läbi viidud uuringuid.

Konverentsil esitletakse hariduse ja soo teemalist uut veebilehte www.haridusjasugu.ee ning jagatakse teemakohaseid materjale.

 

Päeva avavad Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, Riigikogu kultuurikomisjoni liige Mailis Reps  ja Norra suursaadik Eestis Dagfinn Sørli.

 

Norra sotsioloog Ole Bredesen Nordfjell arutleb, kas pildiraamatud ning õppe- ja kasvatustegevus avardavad soonorme või kinnistavad olemasolevaid.

 

Helsingi ülikooli professor Elina Lahelma räägib soolise võrdõiguslikkuse integreerimisest Soome õpetajaharidusse.

 

Sõna uurimistulemuste tutvustamiseks saavad kasvatusteadlased ja sotsioloogid Tiiu Kuurme, Gertrud Kasemaa, Elo-Maria Roots, Evelyn Neudorf, Tiia Õun, Kadri Aavik Tallinna Ülikoolist, Katri Lamesoo Tartu Ülikoolist ja Hannaliisa Uusmaa EMTAst.

 

Koos otsitakse vastuseid küsimustele:

Kuidas mõtlevad poisid ja tüdrukud koolist ja enesest koolis?

Kas meesõpetaja koolis lahendab kõik probleemid?

Milline on meie õpilaste identiteet ja tulevikunägemus?

Kas lasteaiaõpetajad ja -juhid peavad oluliseks poiste ja tüdrukute võimaluste võrdsust?

Millised hoiakud soolise võrdõiguslikkuse suhtes valitsevad Eesti kutsehariduse õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hulgas?

 

Päeva võtab kokku projekti SIHT ekspert Ülle-Marike Papp.

 

Projekti SIHT raames viidi läbi mitmeid uuringuid, töötati välja ainekavu ja koolitusmaterjale, koolitati alus-, põhi- ja kutsehariduse õpetajaid ning õpetajahariduse õppejõude.

Projekt viidi ellu Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse juhtimisel Tallinna ja Tartu Ülikooli, Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ning Norra soolise võrdõiguslikkuse keskuse KUN koostöös.

Rahastas Norra finantsmehhanismi soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm.

 

Lisainfo:

Eha Reitelmann

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse juhataja

526 5927