HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

SIHT

Konverents 5. veebruaril 2016

Olete oodatud 5. veebruaril Tallinna Ülikoolis Narva mnt 29 ruumis A002 toimuvale projekti SIHT- Sooaspekti Integereerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse lõppkornverentsile KAASAEGNE ÕPETAJAHARIDUS NÕUAB UUSI TEADMISI.
 
Konverentsil võtame kokku projekti raames Eestis läbiviidud uuringute tulemused õpetajaskonna hoiakutest ja koolitegelikkusest soolises vaates ning tutvume Norra  ja teiste Põhjamaade kogemustega.
Samuti tutvustame Norra fintsmehhanismi soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist rahastatud projekti SIHT raames välja töötatud koolitusmaterjale ning hariduse ja soo teemalist veebilehte.
 
Konverentsi kava
9.30-10.00        Osavõtjate  registreerimine, tervituskohv

 

10.00-11.00       I paneel: Kaasaegne haridus – kaasaegsed teadmised. Eesti haridus läbi euroopalike väärtuste prisma,

Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige

Mailis Reps, Riigikogu kultuurikomisjoni liige

Dagfinn Sørli, Norra suursaadik

 

11.00- 12.30      II paneel: Põhjamaade kogemus soolise võrdõiguslikkuse 

                        edendamisel hariduses

                        Kas pildiraamatud ning õppe- ja kasvatustegevus avardavad 

                        soonorme või kinnistavad olemasolevaid.

                        Ole Bredesen Nordfjell, Norra Reform keskus

Soome TASUKO projekt - soolise võrdõiguslikkuse integreerimisest Soome õpetajaharidusse. Elina Lahelma, Helsingi ülikooli professor

Küsimused-vastused. Arutelu

12.30-13.30       Lõuna

13.30-14.45        III paneel:  Uued ja huvitavad uuringud – mida arvavad õpilased endast, teistest ja koolist

                        Poisid ja tüdrukud koolist ja enesest koolis.

Tiiu Kuurme TLÜ haridusteaduste instituut, kasvatusteaduse dotsent

Kas meesõpetaja koolis lahendab kõik probleemid?

Gertrud Kasemaa, TLÜ haridusteaduste instituudi doktorant

Poiste ja tüdrukute  identiteet ja tulevikunägemused.

Elo-Maria Roots, TLÜ haridusteaduste instituut

Küsimused-vastused. Arutelu

 

15.00-16.30       IV paneel: Uued ja huvitavad uuringud -  mida arvavad õpetajad

                       ja õppejõud soolisest võrdõiguslikkusest 

Kas lasteaiaõpetajad ja juhid peavad oluliseks poiste ja tüdrukute võimaluste  võrdsust.  

Evelyn Neudorf, TLÜ haridusteaduste instituudi doktorant,  

Tiia Õun, TLÜ eelkoolipedagoogika dotsent

Millised hoiakud soolise võrdõiguslikkuse suhtes valitsevad  Eesti kutsehariduse õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide  hulgas.

Hannaliisa Uusmaa, EMTA doktorant, 

Kadri Aavik, TLÜ ühiskonnateaduste instituudi lektor  

Tartu ja Tallinna Ülikooli õpetajahariduse kaasajastamine – vajadused ja võimalused sooaspekti integreerimiseks õppekavadesse.

Katri Lamesoo, TÜ Haridusuuenduskeskuse peaspetsialist, doktorant,    

Gertrud Kasemaa, TLÜ haridusteaduste instituudi doktorant

Küsimused-vastused. Arutelu

 

16.30- 17.00      Kuidas ja kuhu edasi ning kellega koos?  Kokkuvõte ja 

                        lõppsõnad          

Ülle-Marike Papp, projekti SIHT ekspert