HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

SIHT

Õppematerjalid

Projekti raames koostati, kujundati ja trükiti õppematerjalid (A5 formaadis brošüürid 4500 eksemplaris nii eesti kui vene keeles). Materjalid on kättesaadavad ka portaalis „Haridus ja sugu“

 

Soolise võrdõiguslikkuse mõisteraamistik“;

 „Parimaid praktikaid sooteadlikust kasvatusest lasteaias“;

„Soostereotüübid  varjavad individuaalsust ja piiravad valikuvõimalusi“;

„Mis on sooteadlik pedagoogika?“;

„Kuidas on arenenud soouuringud hariduses“;

„Mida teha koolis ja lasteaias soolise ebavõrdsuse vähendamiseks?“;

„Milles väljendub sooline ebavõrdsus hariduses“;

„Mis on sooline sotsialiseerimine“;

„Milleks kohustab soolise võrdõiguslikkuse seadus haridusasutusi“.)